Delatnosti > Ostale Delatnosti

Auto servisi (AS)

Zakazivanje. Prijem. Rezervni delovi i radne operacije. Normativi. Klokovanje. Garancija i van garancije. Evidencija izvršenih operacija i utroška vremena i rezervnih delova. Poređenje: normative prema izvršenju. Prenos u fakturisanje ili u nalog za izradu fiskalnog računa.

 

Advokatske kancelarije (SAS)

Evidencija predmeta. Sudovi. Sudski postupci. Tužioci, tuženi, okrivljeni, punomoćnici. Spisi. Procesne radnje.

Projektovanje i izvođenje radova. Ugovaranje. Praćenje i fakturisanje privremenih i konačnih situacija. Avansi. Naplata. Radni nalozi. Usluge i materijal.

 

Projektovanje i izvođenje radova

Projektovanje i izvođenje radova podrazumeva ugovaranje projekata (DUGA) za radove koji se mogu protezati na duži vremenski period. U toku tog perioda kompanija izvođač radova dostavlja investitoru izveštaje odnosno  fakture (FAKT) o stanju radova – privremene situacije. Na kraju celog projekta dostavlja se konačna faktura – konačna situacija. Svaka situacija sadrži rekapitulaciju do tada izvršenih radova i utrošenog materijala, nove radove i utrošak uz odbitak plaćenih avansa. Zbog dugog vremenskog perioda u kojima se odvijaju projekti, po pravilu ovi dokumenti su sa deviznom klauzulom.

U okviru ove delatnosti može biti i proizvodnja (POP), na primer proizvodnja uređaja koji se ugrađuju i koji se mogu držati i na zalihama (ROK). Za ovu proizvodnju se radi nabavka (KOM) koja može biti veoma značajna karika u lancu naročito ako se nabavlja za tačno određeni projekat i ako je roba na stanju unapred rezervisana.

Dobrom postavkom celog sistema i uvođenjem discipline u knjiženja i alociranje troškova (FIPO) može se za svaki projekat dobiti precizan obračun prihoda i troškova odnosno zarade.

 

Ostale delatnosti:

Turističke usluge, Advertajzing kompanije, Upravljanje nekretninama, Transport, Knjigovodstvene agencije, …

Obuhvaćeni poslovni procesi:

Izvod iz referenc liste: