Delatnosti > Reosiguravajuće i Osiguravajuće Kuće, Banke i Finansijske Institucije

Reosiguranjem se rizik prenosi sa osiguravača na reosiguravača. Dalje, reosiguravač može deo rizika reosigurati kod jednog ili više drugih reosiguravača. Ova delatnost se bavi evidencijom i kasnije praćenjem ovih odnosa.

 

Ugovori se otvaraju po tipovima pokrića, prema zakonom definisanim vrstama reosiguranja (REOS).

Obuhvaćeni poslovni procesi:

 • Specijalno rešenje razvijeno za reosiguravajuće kuće, integrisano u informacioni sistem AB Softa
 • Tipovi pokrića
 • Sve zakonom definisane vrste reosiguranja
 • Ugovaranje
 • Više vrsta kalkulacija premija
 • Više vrsta kalkulacija šteta
 • Borderoi rizika i šteta
 • Obračuni prenosnih premija i provizija
 • Provizije
 • Analitika rezervacija
 • Statistike
 • Regresne štete
 • Rezervacije
 • Plejsing liste
 • Knjiga šteta
 • Prenos portfelja
 • Komutacije
 • Dospeće
 • Veza sa finansijskim knjigovodstvom
 • Deponovanje i ulaganje
 • Izveštaji za NBS

Izvod iz referenc liste: