Poslovni Procesi > Upravljanje Finansijskom Operativom, Plaćanjem i Naplatom

Upravljanje Finansijskom Operativom, Plaćanjem i Naplatom

Finansijska operativa ima više obrada koje se tiču plaćanja i naplate faktura, dinarskih i deviznih. Poslovni proces plaćanja ulaznih faktura je:

  • Evidencija pristiglih dokumenata
  • Unos u knjigu ulaznih faktura ili knjigu ulaznih predračuna
  • Zahtev za plaćanjem
  • Odobravanje zahteva za plaćanjem
  • Formiranje naloga od zahteva
  • Formiranje liste za plaćanje na dan
  • Eksport u e-banking
  • Preuzimanje izvoda
  • Formiranje naloga za knjiženje na osnovu izvoda
  • Prenos u FIPO, knjiženje naloga i zatvaranje stavki

Sličan postupak je i za slučaj plaćanja po drugim osnovama. Na primer, kod plaćanja na osnovu obračuna zarada, umesto ulaznih računa i zahteva, nalozi se formiraju na osnovu podataka preuzetih iz aplikacije OZ.

Uključeni moduli:

VIR – virmani

 

Program VIR je pomoćno sredstvo za praćenje plaćanja faktura i profaktura kao i svih ostalih plaćanja sa tekućeg računa po drugim osnovama (plate, porezi, doprinosi, takse, obračuni po ugovorima o delu i slično).

 

Zahtevi se formiraju na osnovu predračuna, računa ili po drugom osnovu. Ukoliko poslovni proces u kompaniji tako određuje, odobravanje zahteva određene osobe imaju pravo da od zahteva formiraju naloge za plaćanje. Ako organizacija u preduzeću ne nalaže formiranje zahteva, mogu se unositi i direktno nalozi za plaćanje. Aplikacija OZ povezana je sa aplikacijom VIR, tako što se nakon obračuna zarada iz aplikacije OZ u aplikaciju VIR prosleđuju nalozi za plaćanje.

 

Samo plaćanje može se obaviti putem e-bankinga – formiranjem fajla za e-banking ili kroz štampanu formu naloga za plaćanje. Kada je u pitanju e-banking, aplikacija VIR podržava preko 20 različitih e-banking softvera.

 

Pored formiranja fajla za e-banking, aplikacija VIR ima mogućnost i preuzimanje fajla o promenama na tekućem računu firme. Na osnovu ovog fajla formira se nalog za knjiženje dnevnog izvoda koji se šalje u aplikaciju FIPO. Na ovom nalogu konta i šifre komintenata popuniće se na osnovu informacije o tekućim računima komintenata koji se unose kada se unose podaci o komintentima kroz neki od programa. Podaci o tekućim računima mogu se preuzeti i sa sajta APRa.

 

Aplikacija VIR pruža mogućnost raspoređivanja troškova ulaznih faktura, vezivanje zbirnih uplata za više računa, evidenciju menica, a za javna preduzeća i korisnike budžetskih sredstava, RINO evidenciju. U deviznoj varijanti postoji mogućnost praćenja deviznih plaćanja.

FIPO – finansijsko knjigovodstvo

 

Program omogućuje vođenje kompletnog finansijskog knjigovodstva jednog ili više preduzeća, bez obzira na delatnost, veličinu preduzeća i obim knjiženja. Kontni plan, sintetički i analitički, kreirate i dopunjujete prema svojim potrebama.

 

Knjiženje naloga se može vršiti direktno iz izvorne dokumentacije, nakon čega se štampa nalog u uobičajenoj formi. Pozivanje na ugovor kod knjiženja nekog stava, automatski povezuje taj stav sa ugovorom koji je zaveden u programu DUGA za praćenje ugovora, što kompletira dokumentaciju o promenama po tom ugovoru. Ranije proknjižene naloge uvek možete pogledati na ekranu, ponovo odštampati, promeniti ili izbrisati.

 

Pregled sintetičkih i analitičkih kartica, uz kombinaciju sa organizacionim jedinicama, protivstavom ili tipom stava omogućuje Vam da dobijete veliki broj aktuelnih informacija. Unos organizacione strukture kroz šifarnike, pruža Vam mogućnost praćenja rezultata, prihoda i troškova, naplate i potraživanja po troškovnim ili profitnim centrima, kao i izrade periodičnih obračuna na takav način.

 

Posebne pogodnosti program pruža u praćenju kupaca i dobavljača, gde u svakom trenutku možete dobiti pregled dugovanja i potraživanja, izdvojiti potraživanja preko “n” dana, očekivani priliv u periodu, rang lista potraživanja (i dugovanja) i slično. Ukoliko koristite naše aplikacije za robno materijalno knjigovodstvo i fakturisanje (ROK i FAKT) tada na analitičkoj kartici komintenta možete pogledati dokumente (račune, otpremnice, prijemnice) u originalu i odštampati ih onako kako su bili odštampani kod izrade.

 

Izrada i štampanje zaključnih listova, dnevnika, raznih izveštaja iz glavne knjige za proizvoljne vremenske periode za celo preduzeće ili po profitnim ili troškovnim centrima, bilansa stanja i uspeha, u mnogome olakšava periodične obračune. Podaci proknjiženi u ovoj aplikaciji koriste se iz programa FINALIS (finansijska analiza) za formiranje dodatnih izveštaja.

 

Praćenje PDV evidencije je na kontima glavne knjige i putem knjiga ulaznih i izlaznih računa.

 

Program Vam dopušta da u Novoj godini, tokom januara i februara, knjižite podatke i iz nove, i iz stare godine. Po predaji završnog računa, automatski će se iz stare godine formirati i proknjižiti nalog za prenos početnog stanja sa datumom 01.01.

 

Devizna verzija programa uključuje i devizno knjigovodstvo, sa vođenjem kursnih lista, deviznih kartica, kursiranjem, obračunom kursnih razlika, itd.

POST – delovodnik dokumentacije

 

Sva ulazna, izlazna i interna dokumentacija može se zavoditi iz ovog programa. Pored evidencije dokumentacije, za svaki dokument navodi se kraći opis, određuje mu se vrsta i odredište (lice ili mesto gde se odlaže), kao i neke druge karakteristike. Za slučaj da dokument bude predat drugom licu, ovo se takođe prati iz programa i dvostruko potpisuje (dokument predao, dokument primio). Ovim se formira kartica kretanja dokumenta. Iz programa možete pogledati izgled dokumenta u originalu, kao i razne izveštaje o dokumentima, po raznim osnovama.

 

Ulazna dokumentacija može se skenirati i vezati za određeni stav u knjizi ulazne dokumentacije. Kod pregleda raznih izveštaja klikom na taster može se pogledati skenirani dokument, kako kroz aplikaciju DUGA tako i kroz druge aplikacije – na analitičkoj kartici dobavljača iz aplikacije FIPO, na primer. Ovo može biti od velike pomoći u postizanju cilja, kancelarije bez papira.

 

Iz raznih delova sistema u kojima se formira izlazna dokumentacija može se davati nalog za zavođenje formiranog dokumenta u knjigu izlazne dokumentacije. Operater koji vodi evidenciju izlazne dokumentacije, dobija obaveštenje da postoji zahtev za zavođenje izlazne dokumentacije i ima mogućnost da ova dokumenta preuzme i zavede. Ako je dokument kreiran iz MS Worda, tada se ovaj dokument pojavljuje na izveštajima o izlaznoj dokumentaciji i može se iz ovih izveštaja pogledati u originalu.

 

Program POST može se koristiti i za kreiranje razne neknjigovodstvene dokumentacije tipa dopisa, obaveštenja ili internih dokumenata. Možete formirati šifarnik sopstvenih tipova dokumenata i za njih vezati templateove formirane iz MS Worda. Kod kreiranja dokumenata, templateovi će biti automatski popunjeni podacima iz baze ili sa ekrana. Sa završetkom dokumenta, možete dati nalog da on bude zaveden u knjizi izlazne dokumentacije. Na taj način on ostaje trajno vezan uz bazu podataka i iz izveštaja aplikacije POST možete ga uvek lako naći i ponovo pogledati.

 

Aplikacija POST ima mogućnost evidencije sastanaka, spisa ili formiranje oglasne table. Aplikacija POST je povezana sa portalom za zaposlene, tako da se dokumenta koja se kroz POST unesu kao dokumenta za oglasnu tablu, vide na portalu. Ovo je zgodno za dokumentaciju koja treba da se da na uvid svim zaposlenim radnicima.