Delatnosti > Maloprodaja

Maloprodaja, posebno ako se radi o većem broju dislociranih maloprodajnih objekata, stavlja pred informacioni sistem najpre potrebu da ne sme da ima zastoja u radu. Zastoji u maloprodaji mogu da znače da će se kupac koji je upravo na kasi, predomisliti ako bude morao da čeka da kasa počne da radi, a da ne govorimo o lošem imidžu koji se može stvoriti ovakvim zastojima. Sa komercijalnog aspekta, poslovanje može da bude veoma dinamično, a back office aplikacija (KOM) treba da ima mogućnost definisanja raznih vrsta akcija i drugih komercijalnih uslova koji su obično vremenski ograničeni.

 

Upravljanje zalihama u maloprodaji zahteva veliki broj izveštaja o prodaji, ali i o nabavci, kako bi se na osnovu njih obezbedilo što kraće zadržavanje robe u maloprodaji i što povoljniji obrt zaliha. Izveštaji zasnovani na Data Warehouse bazi su izvrsni za analiziranje zaliha, nabavke i prodaje po raznim osnovama.

 

Popisi u maloprodaji su zakonska obaveza, ali i mogućnost da se knjigovodstveno stanje zaliha usaglasi sa stanjem u objektu. Kod velikih maloprodajnih objekata sa više hiljada artikala, popisi umeju da budu veoma naporan posao. Uvođenjem mobilnih uređaja u proces popisa i korišćenjem brojnih automatizama koje ima aplikacija za vođenje zaliha u maloprodajnim objektima (ROK) značajno olakšava popise.

 

U Srbiji, ali i u drugim zemljama, maloprodajni računi se obavezno štampaju na fiskalnim štampačima. Način na koji aplikacija (POS) komunicira sa fiskalnim štampačem se razlikuje od države do države, a zavisi i od proizvođača fiskalnog štampača.

 

Specifična vrsta maloprodaje je internet prodaja, B2C. Preuzimanjem podataka iz B2C sistem obezbeđuje da se internet prodaja tretira kao još jedna prodavnica.

 

Apoteke predstavljaju specifičan vid maloprodajnih objekata. Za slučaj apoteka koje primaju i recepte, obezbeđuje se prenos u centralnu evidenciju Ministarstva.

Obuhvaćeni poslovni procesi:

 • Praćenje poslovanja u maloprodaji
 • Mogućnost vođenja više dislociranih objekata
 • Veza sa fiskalnim štampačima
 • Poručivanje robe od dobavljača i iz centralnog magacina
 • Čekovi, platne kartice, gotovina
 • Akcije
 • Potrošačke kartice
 • Popisivanje uz mogućnost korišćenja android rešenja za popise
 • Automatske nivelacije
 • Kalkulacije
 • EDI obrazac
 • KEP knjiga
 • Veza sa knjigovodstvom
 • PDV evidencija
 • Višegodišnji izveštaji, poređenja, trendovi

Izvod iz referenc liste: