Delatnosti > Poljoprivreda

Proizvodnja mesa u okviru poljoprivrednih delatnosti je složena proizvodnja koja se može protezati u preko 10 faza. U zavisnosti od organizacije preduzeća, može da obuhvati i proizvodnju žitarica kao hrane (na primer za piliće, svinje,..), pa sve do proizvodnje suhomesnatih proizvoda.

 

Proizvodnja žitarica ima svojih specifičnosti. Utrošak po mestima troškova (parcele-table) je nešto što se detaljno prati u okviru ove delatnosti. Još jedna karakteristika ove delatnosti je otkup poljoprivrednih proizvoda od samostalnih poljoprivrednih proizvođača, a zajedno sa otkupom i ušur. Prilikom otkupa primenjuju se propisani standardi za obračun količina.

 

Na kraju, vezano za proizvodnju ostalih poljoprivrednih proizvoda, na primer kod proizvodnje jagodičastog voća i povrća, smeštaj se vrši u hladnjačama.

 

Vage i veza sa vagama se često pojavljuju u ovoj delatnosti. Koriste se na ulazu i na izlazu i obavezna je veza vaga sa bazom podataka (WinterVaga).

Obuhvaćeni poslovni procesi:

 • Proizvodnja mesa
 • Zalihe žive stoke
 • Praćenje proizvodnje u svakoj fazi
 • Obračun cene koštanja i prenos srazmernog dela troškova od faze na fazu
 • Zalihe materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda
 • Otprema kupcima ili u sopstvene maloprodajne objekte
 • Proizvodnja žitarica i drugog bilja
 • Veza sa vagama za merenje na ulazu i na izlazu
 • Obračun količina po standardima
 • Silosi
 • Ušur
 • Otkup
 • Obračun cene koštanja

Izvod iz referenc liste: