Poslovni softver

za proizvodna preduzeća

Delatnosti > Proizvodna Preduzeća

Informacioni sistemi koji podržavaju poslovne procese u proizvodnim preduzećima spadaju u veoma kompleksne sisteme.

 

Na primeru poljoprivredne proizvodnje AB soft program za proizvodnju detaljno pokriva procese: evidencija i praćenje zasada, praćenje i obračun ratarske proizvodnje po tablama, povezivanje sa kolskim vagama, obračun otkupa i formiranje otkupnog lista, obračun ušura, lagerovanje u silosima i hladnjačama, gajenje i tov domaćih životinja, klanica i prerada mesa… sve do pakovanja, distribucije i prodaje. Kroz ceo sistem obezbeđeno je praćenje direktnih i indirektnih troškova, njihovo vezivanje za mesta proizvodnje, prenos kroz faznu proizvodnju do obračuna cene koštanja gotovog proizvoda.

 

Na primer, u okviru poljoprivredne proizvodnje AB soft program za proizvodnju detaljno pokriva procese: evidencija i praćenje zasada, praćenje ratarske proizvodnje po tablama, otkup i povezivanje sa kolskim vagama, otkupni list, obračun ušura, poljoprivrednih proizvoda sa lagerovanjem u silosima i hladnjačama, gajenje i tov domaćih životinja, klanica i prerada mesa… sve do pakovanja, distribucije i prodaje.

Proizvodnja – radni nalog, sastavnice

 

 • definisanje više varijanti proizvodnih sastavnica ili alternativnih sastavnica,
 • definisanje procesa izrade,
 • praćenje fazne proizvodnje,
 • definefinisanje normativa i učinaka u proizvodnji (veza sa obračunom zarada i HR)
 • definisanje radnih mesta i mašina evidentiranih kao osnovna sredstva
 • Upravljanje zalihama – u proizvodnom procesu se obično pojavljuju više magacina materijala, magacina poluproizvoda i magacina gotovih proizvoda, pa je sastavni deo ove delatnosti i poslovni proces upravljanje zalihama

Upravljačko računovodstvo – pogonsko knjigovodstvo i obračun cene koštanja gotovih proizvoda

 

Obračun troškova i učinaka, a zatim i upravljanje troškovima i učincima kroz pogonsko knjigovodstvo su usko vezani za proces proizvodnje. Deo troškova su direktni troškovi i oni se vezuju za mesta trošova ili za nosioce troškova. Ostatak troškova se vezuje za mesta i predmet je pogonskog obračuna.

 

Krajnji rezultat pogonskog obračuna prikazuje poslovna zbivanja prvo u procesu same proizvodnje, a kao krajnji rezultat i prikaz poslovnih zbivanja unutar preduzeća:

 

 • cena koštanja gotovih proizvoda,
 • struktura cene koštanja
 • obračun vrednosti zaliha

 

Pogonski obračun takođe zavisi od vrste proizvodnje, može biti u više faza i veoma je kompleksan.

Proizvodnja – Upravljanje resursima proizvodnje

 

Povezivanje AB Soft rešenja za proizvodnju, sa aplikacijama na mašinama u proizvodnji i dobijanje informacija direktno iz proizvodnog procesa, je veoma često moguća i značajno doprinosi kvalitetu podataka. Na ovaj način dobićete automatizam u merenju količine gotovih proizvoda, automatizam u generisanju etiketa sa lotom i datumom proizvodnje i automatsko zaprimanje u magacin gotovih proizvoda.

AB Soft programsko rešenje za praćenje proizvodnje:

 

 • Različiti tipovi proizvodnja
 • Magacini zaliha materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda
 • Radni nalozi
 • Sastavnice
 • Prijemnice u magacine materijala
 • Planovi proizvodnje
 • Kalkulacije materijala na osnovu planova proizvodnje
 • Minimalne i maksimalne zalihe
 • Lansiranje radnih naloga po ponudama ili na osnovu plana proizvodnje
 • Evidencija proizvedene količine i škarta
 • Evidencija učinaka radnika u proizvodnji
 • Štampanje etiketa
 • Otpremnice i fakturisanje
 • Praćenje troškova
 • Pogonsko knjigovodstvo
 • Struktura cene koštanja

Izvod iz referenc liste: