• Dragi korisnici, Ako koristite AB Soft poslovni softver sa verzijama MS SQL 2008R2 ili 2012, potrebno je da pređete na nove verzije MS SQLa, jer nećet

  • Novine u AB Soft modulima, Bilten broj 127- verzija AB Soft poslovnog softvera 23.09. Za sve dodatne informacije, obratite nam se putem Potrala za pod

  • Na osnovu Pravilnika o elektronskom fakturisanju koji je donelo Ministarstvo finansija (Službeni glasnik RS 047/2023 od 08.06.2023) AB Soft radi na fo

Obaveza primena Zakona o elektronskom fakturisanju se odnosi na subjekte javnog sektora i subjekte privatnog sektora u delu ispostavljanja elektrosnkih faktura koja stupa na snagu 01.01.2022. godine.

Program za evidenciju i obračun POPDV-a

  • Evidencija i automatizacija obrade POPDV- a kroz AB Soft ERP
  • Softver za evidenciju i obračun POPDV-a za preduzeća koja poslovanje prate van AB Soft ERP-a