O AB Soft-u:

Specijalizovani smo za projektovanje i izradu informacionih sistema za mala, srednja i velika preduzeća, različite strukture vlasništva i različitih delatnosti. Iskustvo naših zaposlenih u radu sa preko 2000 kompanija, garant su kvaliteta naših rešenja.

Program za evidenciju i obračun POPDV-a

  • Evidencija i automatizacija obrade POPDV- a kroz AB Soft ERP
  • Softver za evidenciju i obračun POPDV-a za preduzeća koja poslovanje prate van AB Soft ERP-a